FARKA.press

Portal Reportażystów

Konkurs na reportaż „On-line – świat w sieci”

Trwa nabór prac konkursowych do 52 edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej. Konkurs, tradycyjnie poświęcony poezji, w tym roku adresowany jest również do twórców reportaży literackich. Termin zgłoszeń upływa 10 sierpnia 2021 r.

Swoich sił może spróbować każda osoba pełnoletnia. Reportaże konkursowe nie mogą być dłuższe niż 10 stron maszynopisu (czcionka 12, interlinia 1) i muszą być to prace nigdy wcześnie nie publikowane i nie nagradzane. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 1500 zł, ponadto przewidziane są nagrody pieniężne dla kilku autorów najlepszych prac.

Organizatorami konkursu są: Świdwiński Ośrodek Kultury w Świdwinie, Urząd Miasta Świdwin, Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Jana Śpiewaka w Świdwinie.

Szczegółowe informacje: https://zamek.swidwin.pl/2021/05/20/52-ogolnopolski-konkurs-literacki-im-jana-spiewaka-i-anny-kamienskiej/