FARKA.press

Portal Reportażystów

Konkurs “Audycja Historyczna Roku”

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do VI edycji ogólnopolskiego konkursu “Audycja Historyczna Roku”, organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej.

Konkurs ma na celu wyróżnianie i promowanie dokumentalnej twórczości radiowej i filmowej, prezentującej najnowszą historię Polski. Zgłoszone do konkursu audycje będą oceniane w trzech kategoriach:
1. Wydarzenie – audycje i filmy poświęcone określonemu wydarzeniu lub procesowi historycznemu. W tej kategorii zostanie przyznana Grand Prix Prezesa IPN;
2. Losy – audycje i filmy poświęcone indywidualnym losom bohaterów, uczestników i świadków zdarzeń i procesów historycznych – Nagroda im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego;
3. Historia regionalna – audycje i filmy poświęcone historii lokalnej, obejmującej zasięg działania poszczególnych oddziałów Instytutu – Nagroda Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku.

Do Konkursu można zgłaszać audycje i filmy, które powstały lub były emitowane w rozgłośniach radiowych lub w telewizji nie później niż dwa lata przed 1 stycznia roku kalendarzowego danej edycji Konkursu. Zgłoszenia należy przesyłać do 15 czerwca 2018 r. na adres: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A, 15–637 Białystok, z dopiskiem „Konkurs Audycja Historyczna Roku”.

Ogłoszenie nominacji w liczbie po pięć w każdej z trzech kategorii nastąpi do dnia 25 października na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej, a rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Białymstoku 26 listopada 2018 r.

Więcej informacji.